PKU GMPRO LQ

  • Barn
  • Tonåring/Vuxen

Vid kostbehandling av fenylketonuri (PKU) för barn från 3 år, tonåringar och vuxna. GMP-baserad proteinersättning till barn från 3 år, tonåringar och vuxna med PKU. GMP (casein glykomakropeptidisolate) -baserad produkt som innehåller en balanserad blandning av essentiella och icke-essentiella aminosyror samt LNAA (stora neutrala aminosyror) och lågt innehåll av fenylalanin (18 mg/10 g PE).

Innehåller vitaminer, mineraler och spårämnen och finns i neutral smak med 10 g PE pr. portion. PKU GMPro LQ innehåller EPA (eikosapentaensyra) och DHA (dokosahexaensyra) samt fibrer och kan användas till barn från 3 år, tonåringar samt vuxna med PKU.

GMP (casein glykomakropeptidisolate) -baserad produkt som innehåller en balanserad blandning av essentiella och icke-essentiella aminosyror samt LNAA (stora neutrala aminosyror) och lågt innehåll av fenylalanin (18 mg/10 g PE).
Innehåller vitaminer, mineraler och spårämnen och finns i neutral smak med 10 g PE pr. portion.
PKU GMPro LQ innehåller EPA (eikosapentaensyra) och DHA (dokosahexaensyra) samt fibrer och kan användas till barn från 3 år, tonåringar samt vuxna med PKU.

Indikation

vid kostbehandling av fenylketonuri (PKU) för barn från 3 år, tonåringar och vuxna. GMP-baserad proteinersättning till barn från 3 år, tonåringar och vuxna med PKU.

Dosering

Doseringen är individuell och bör ske i samråd med läkare eller dietist.

Försiktighetsåtgärder

Ej för parenteralt bruk. Bör användas med försiktighet till barn i åldrarna 3-6. Ej för patienter med komölksproteinallergi. PKU GMPro LQ bör ej användas som enda proteinkälla, utan skall användas i kombination med naturligt förekommande protein och andra näringsämnen för att möta det individuella behovet av fenylalanin och vätska samt för det generella näringsbehovet hos patienten.

Servering

Se produktfaktablad för rekommenderad tillredning

Användning

Dagligt intag av PKU GMPro LQ bör fördelas jämnt över dagen. Man bör dricka vatten eller annan vätska i samband med PKU GMPro LQ för att försäkra sig om tillräckligt vätskeintag. Vid oralt intag rekommenderas att PKU GMPro LQ serveras kyld omedelbart efter att förpackningen öppnas. Skaka förpackningen ordentligt innan användning.

Hållbarhet

Bäst-före-datum (dag-månad-år) finns angivet på varje tetra.

Förvaring

Oöppnade förpackningar ska förvaras i rumstemperatur och inte i direkt solljus. Öppnade förpackningar ska förvaras kylskåp i max 24 timmar.

Viktigt

Livsmedel för speciella medicinska ändamål och används under medicinsk övervakning.

 

Ladda ned produktblad