PKU-provet – hur upptäcks och behandlas PKU?

PKU syns inte på utsidan. Därför tas sedan 1965 ett blodprov på alla nyfödda barn i Sverige för att på så sätt hitta alla barn med PKU. Ungefär fem barn föds med PKU i Sverige varje år.

 

Läs här för mer info om PKU-provet.

För att ett barn med PKU inte ska få proteinbrist, ges en särskild proteinersättning till varje huvudmål. Proteinersättningen innehåller alla viktiga aminosyror utom Fa samt energi, vitaminer och mineralämnen. Både proteinersättning och specialprodukter skrivs ut på recept men regler och tillvägagångssätt skiljer sig åt beroende på landsting.

Utan denna behandling utvecklar barnet en allvarlig hjärnskada som inte går att återställa. Men med rätt kost utvecklas barnet normalt. Behandlingen mot PKU är livslång men alla har inte lika svår typ av PKU. Det finns även mildare varianter. Om du vill läsa mer finns det information på Socialstyrelsens hemsida för ovanliga diagnoser.

Skriv ut

Du kan även läsa om;

Se även