PKU FÖRENINGEN OCH PKU Centra

Idag finns 5 PKU centra där man har specialistkunskaper och team som arbetar med PKU. Dessa team finns i Stockholm, Göteborg, Lund, Uppsala och Umeå på Universitetssjukhusen.

Svenska PKU föreningen

Du hittar PKU föreningen på www.pku.se
PKU föreningen ser gärna nya medlemmar. Du kan registrera dig för medlemskap här.

E.S.PKU

E.S.PKU (European Society for Phenylketonuria and Allied Disorders Treated as Phenylketonuria) är en patientdriven europeisk förening som representerar PKU intressen över hela Europa. Varje år hålls ett E.S.PKU möte någonstans i Europa. 2017 års möte kommer vara i Hell, Norge den 5-8 oktober.

CMMS

CMMS – Centrum för Medfödd Metabola Sjukdomar – här kan du läsa mer om PKU-provet.

Här kan du läsa mer om Fenylketonuri: Socialstyrelsen Ovanliga Diagnoser – PKU.

Skriv ut

Du kan även läsa om;

Se även