Graviditet och PKU

PKU är inget hinder för att bli förälder. För att barnet i magen ska kunna växa och utvecklas som det ska är det dock viktigt att kosten och Fa-värdena följs mycket noga – både innan och under graviditeten.

Risken är att barnet annars föds med för liten hjärna, tillväxtförsening eller utvecklingsstörning. Detta gäller även den som har en mildare form av PKU och som kanske kunnat äta nästintill normalkost innan. Män med PKU behöver däremot inte striktare kost när de vill bli pappor.

Om du hellre läser mer om PKU och graviditet i en broschyr så finns det att ladda ner här.

 

Före graviditeten

Innan en kvinna med PKU blir gravid rekommenderas att Fa-värdet legat stabilt mellan 100 och 300 mikromol/L under en period. Hur länge avgör doktorn i PKU-teamet.

Det tar olika lång tid för olika kvinnor att nå ner till så låga värden. För den som avbrutit PKU-behandlingen och ätit ”vanligt” under en längre tid är det sannolikt svårare att nå lämpliga värden jämfört med den som stått kvar på PKU-kosten och fortsatt med proteinersättningen. Men även för den som är van att räkna och väga kan det ta tid. Dietisten och läkaren i PKU-teamet finns där för att ”coacha” under tiden.

Det är viktigt att man kontaktar PKU-teamet redan när man börjar fundera på att försöka bli gravid. Man får då komma på ett besök för att få information och för att få en genomgång av den kost man för tillfället äter. För att dietisten ska få en bild av vad den består av, brukar man få skriva ner precis allt man äter och dricker under 3-4 dagar – alltså skriva en kostdagbok. Där är det viktigt att man inte ”snyggar till” dagarna utan är helt ärlig. Då kan dietisten bäst hjälpa till att göra ett förslag på hur kosten ska ändras för att Fa-värdet till slut ska nå ner till 100-300 mikromol/L.

Under graviditeten

Även under graviditeten bör Fa-värdet ligga mellan 100 och 300 mikromol/L. För att detta ska vara möjligt krävs att man väger maten och räknar Fa eller naturligt protein, att man tar prover regelbundet och efter varje provsvar har kontakt med dietisten, som utifrån provsvaret kan bedöma om mängden Fa bör justeras. Till din hjälp har Nutricia tagit fram en app som du kan ladda ner gratis från Apple store eller Google play, ”MyPKU”.

I början av graviditeten får man bara äta små mängder Fa, men i takt med att bebisen i magen växer, ökar den ordinerade mängden Fa. En viss mängd Fa krävs för att barnet ska växa och utvecklas normalt. Den gravida kvinnan kan då ”passa på” att äta sådant som i vanliga fall innehåller för mycket protein. Men allt i kontrollerad mängd förstås.

Mödravård som vanligt

För att följa fostrets tillväxt och den gravida kvinnans hälsa i övrigt, följs hon på mödravårdscentralen (MVC). Olika Landsting gör på olika sätt, men rent principiellt behöver det inte vara specialistmödravården som följer graviditeten, så länge det inte finns komplikationer utöver PKU. Med hjälp av PKU-teamet sköts ju PKU:n på ett sätt som gör att graviditeten i övrigt kan betraktas som normal och därför duger den vanliga mödravården ofta fint.

Illamående

Många mår illa under graviditeten, särskilt under den första tiden. För många är det som värst på morgonen, eller under dagen när blodsockret sjunker. Därför kan det underlätta om man äter något innan man går ur sängen eller om man har något ätbart med sig i väskan att ta i händelse av ett blodsockerfall och illamåendeattacker. Vad man kan tänka sig att äta är väldigt individuellt. Det viktiga är att man hittar något ett bota illamåendet med och att Fa räknas.

För vissa är det otänkbart att äta något när illamåendet slår till. Även proteinersättningen kan vara svår att få ned, särskilt om man också besväras av halsbränna. Då kan det vara läge att prova en annan typ av proteinersättning, kanske i tablettform. Dietisten i PKU-teamet kan ge råd. Det är också viktigt att signalera om man inte lyckas komma upp i tillräckligt mycket Fa, eller om man kräks mycket, så att man kan förhindra att Fa-nivåerna sjunker för lågt.

Förlossningen

Förlossningen planeras som för vilken frisk kvinna som helst, men om förlossningen blir utdragen kan dropp med energi som går rakt in i blodet behöva ges.

Amning

Barnet kan amma, precis som barn till vilken mamma som helst. Från och med det att barnet är fött släpper kraven på den superstränga dieten. Men en ammande mamma behöver mer energi, protein och näring, så hon behöver fortfarande tänka på vad hon äter. Men inte med vågen och anteckningsboken i högsta hugg längre. Och det är ju tur, för då skulle det nog bli svårt att hinna njuta av den lilla nyfödda bebisen.

Skriv ut

Du kan även läsa om;

Se även