Den 28 juni uppmärksammar vi Internationella PKU-dagen, en dag då man över hela världen uppmärksammar PKU med syfte att öka kunskapen och kännedom om PKU. Som en del av Nutricias verksamhet inom avancerad medicinsk nutrition ingår vårt arbete med produkter för medfödda metabola sjukdomar, såsom PKU.

En patients erfarenhet

På Nutricia vill vi idag uppmärksamma ”PKU-dagen” genom en patient och hennes familjs berättelser. Se filmen om Elli och hur det är att leva med PKU.

Vad är PKU?
PKU eller Fenylketonuri som det också kallas, beror på att kroppen helt eller delvis saknar ett enzym som behövs för att bryta ner en av delarna i protein. Protein är uppbyggt som ett pärlband av olika mindre delar som kallas aminosyror. Den aminosyra som en person med PKU inte kan bryta ner heter Fenylalanin. Man använder sig oftast av förkortningen Fa.
I Sverige föds varje år ca 7 barn med PKU.  Om dessa barn får specialkost och speciella tillskott redan från nyföddhetsperioden kan man undvika att det uppstår symtom av sjukdomen.

Vill läsa mer om Internationella PKU-dagen? Läs mer på:
pkuday.org

Den 28 juni uppmärksammar vi Internationella PKU-dagen, en dag då man över hela världen uppmärksammar PKU med syfte att öka kunskapen och kännedom om PKU.