Visst skulle det vara trevligt att få en dag tillsammans med föräldrar och barn kring temat PKU?
I så fall tycker vi att du ska anmäla dig till Nutricias speciella dag just för er!

Vad handlar mötet om? Mötet handlar om att du som ny eller relativt ny förälder till ett barn med PKU (0-4 år) ska få en chans att träffa andra med barn i ungefär samma ålder, eller återknyta kontakten om du var med förra året. Utbyta erfarenheter, få lite tips om första maten, hur tacklar man olika situationer som kommer etc.
På plats finns bland annat dietist Camilla Widenberg Törnquist som har arbetat som barndietist i många år och nu arbetar med barn med PKU, en person/familj med lite mer erfarenhet av P

KU och Carina Heidenborg från Nutricia.
Huvudpersonerna denna dag är förstås ni deltagare!

Plats: AVEQIA Stockholm som finns på Tulegatan 11 (över innergården, entré på lastkajen) i centrala Stockholm.

När: Lördag 13 oktober kl 10.00- ca 15.00
Anmälan: Direkt via e-mail till carina.heidenborg@nutricia.com. Senast 28 september 2018.
Ange namn på de som kommer, även ev barn och gärna ålder på barnet samt adress och ett mobilnummer så vi har möjlighet att återkomma till er.                                                                     
Kostnad:
Mötet är kostnadsfritt. Deltagare betalar sin egen resa.

Se inbjudan här: PKU-möte 13 oktober 2018